ORGANIZA: ESCUELA DE CAPATACES DE CATARROJA - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA